MenuMENU
+49 2161. 61 89 0 | info@induo.de
 • برچسب های لوپرو

  با دوام و ایمن

چوب نیاز به محافظت دارد

برچسب لوپرو از اجزاء چوبی درفضای آزاد محافظت نموده و عمر آن را افزایش می دهد. این برچسب از یک طرف حاوی چسب خود نگه دار، لایه ضد آب با دوام (بر اساس قیرمعدنی اصلاح شده) و از طرف دیگر حاوی فویل فلز روی مخصوص و چسبنده می باشد که از نفوذ مقادیر بالای رطوبت در قسمتهایی از تیر که با زمین در تماس است جلوگیری نموده و همزمان باعث جلوگیری از خروج اجزاء محافظت کننده به محیط می باشد. این سد حفاظتی تیر را در مقابل ایجاد ترک و آسیب فیزیکی حفاظت می نماید و بطور همزمان با اکسید شدن فلز روی بر ریز ارگانیزم های مخرب چوب تاثیر گذاشته و تیر را در مقابل عفونتهای موجود در خاک محافظت می نماید.

این برچسب می تواند هم بر روی تیرهای تازه نصب شده و همچنین روی تیرهایی که قبلا نصب گردیده بعنوان لایه محافظت پسین استفاده گردد.

برخلاف سایر برچسبهای موجود، برچسب لوپرو در مقابل تمامی مواد مخرب طبیعی که در خاک یافت می شود مقاوم و محلول بوده و دوست دار طبیعت می باشد، از همه اینها مهمتر طبیعت را آلوده نمی سازد.رنج محصولات

 • برچسب محافظ چوب لوپرو
  برچسب خود نگه دار تست شده لوپرو متصل به ورقه فلز روی چسبنده مناسب برای محافظت از تیرهای چوبی گرد انتقال برق و خطوط ارتباط از راه دور. برچسب لوپرو از آسیب نابهنگام جلوگیری نموده و سبب افزایش زمان طول عمر تیربرق می گردد.

 • برچسب لوپرو محافظیه
  برچسب خودنگه دار تست شده لوپرو بدون لایه محافظ فلز روی برای حفاظت کامل از پایه تیر استفاده می گردد.

 • برچسب لوپرو محافظیه
  برچسب خودنگه دار تست شده لوپرو با لایه محافظ بیرونی فلز روی جهت کامل کردن محافظت پایه تیرچوبی.

مزایا دریک نگاه

 • افزایش زمان سرویس
 • کاهش هزینه های نگهداری و هزینه های دوره عمر
 • پروسه تمیز و آسان
 • خودنگه دار و خود چسبنده
 • آب بندی و رطوبت گیری
 • منعطف و مقاوم در برابر برش
 • مقرون بصرفه
 • مصرف مواد متناسب با قطر تیر
 • به آسانی جدا می شود
 • محلول بوده و دوست دار طبیعت است
 • مقاوم در برابر تمامی عوامل طبیعی
 • در مقابل عوامل خورنده وارد عمل می شود
 • منابع آب زیر زمینی را آلوده نمی سازد

مثال کاربردی در کار

کشاورزی

 • فنسها، فنس چراگاه، فنس نگهداری حیوانات، فنس کشی
 • سیخ میوه، چوب کاشتن، دسته ابزار، کشت انگور
 • بار، ستون، تیر


تامین برق

 • تیر برق
 • شاه تیر
 • تیرگرد
 • تیر ارتباط از راه دور


 

محافظت از خوردگی برای سطوح فلزی

برچسب ضدخوردگی لوپرو تکنولوژی مفهومی جدیدی براساس سد محافظتی دوگانه فعال و غیر فعال می باشد. این سد محافظ شامل ترکیبی از لایه ها با مواد خاص می باشد. لایه داخلی قطب مثبت چسبنده و خود فرسایشی را ایجاد نموده، لایه بیرونی جهت آب بندی از قشاء با دوامی ساخته شده است. نتیجه حاصل منحصر بفرد بوده و نشان دهنده محصول موثر با حفاظت فیزیکی و شیمیایی در برابر خوردگی سطوح فلزی می باشد.

محافظت توسعه یافته در برابر خوردگی جهت اجزاء و ساختارها با فشار خوردگی بالا و طول عمر زیاد بطور مثال در محل تغییرحالت زمین و یا در زیر زمین می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

بر چسب لوپرو می تواند برای افزایش دوام حتی سطوحی که گالوانیزه معمولی، گالوانیزه گرم و یا اغلب نقاشی شده جهت محافظت از زنگ زدگی برای مدت محدود را پوشش داده و محافظت نماید.

تجربه طولانی ما نشان می دهد که با استفاده از برچسب لوپرو تعمیرنگهداری می تواند به حداقل رسیده یا بطور کلی نیاز نگردد و سبب افزایش چشمگیر عمر قطعات شود.

برچسب لوپرو می تواند برای سازه های جدید همچنین برای سازه های موجود ، تیرهای سبک، تیرهای فولادی، پروفیلها، خطوط لوله، اجزاء لوله کشی مورد استفاده قرار گیرد. برچسب های ضد خوردگی لوپرو محلول بوده و دوستدار محیط زیست می باشند.رنج محصولات

 • برچسب ضد خوردگی لوپرو
  برچسب خود نگه دار ضد خوردگی تست شده لوپرو قشاء در تماس با ورقه فلزروی
  مناسب برای تیرهای روشنایی، پروفیل های لوله و تیرهای فولادی و ... برچسب لوپرو از تخریب زودهنگام جلوگیری نموده و سبب افزایش چشمگیر عمر قطعات می گردد

مزایا در یک نگاه

 • مخصوصاً توسعه یافته جهت محافظت اجزاء از خوردگی با تحمل فشار خوردگی بالا و عمر زیاد قطعات
 • در محل تغییر حالت خاک و یا در زیر زمین
 • دوام خاصی را برای سطوح گالوانیزه معمولی، گالوانیزه گرم و نقاشی شده برای جلوگیری از پوسیدگی برای مدت محدودی را پیشنهاد می نماید.
 • کارهای تعمیر و نگهداری می تواند به حداقل رسیده و یا کلا نیاز نگردد.
 • افزایش چشم گیر عمر اجزاء
 • محلول بوده و دوست دار محیط زیست می باشد.

عملیات

محافظت فعال در برابر خوردگی توسط عکس العملی الکترولیتی قطب مثبت از بین رونده انجام می پذیرد. درجه بالای خلوص بیش از 95/99 درصد لایه فلز روی و هدایت الکتریکی لایه چسبنده که اتصال بین فلز سطح و روی را برقرار میسازد و فلزروی بعنوان یک قطب مثبت گالوانیک خود از بین رونده، عمل می نماید.

محافظت غیر فعال در برابر خوردگی توسط لایه خارجی در برچسب بهمراه فویل فلزی روی انجام می شود. این لایه آب بندی کننده خارجی بوده و از قشاء بسیار با دوام قیر معدنی اصلاح شده و پلاستیک ساخته شده است که بهمراه پرده نازک حامل اچ پی دی ایی در مقابل آسیبهای مکانیکی و ورود رطوبت محافطت می نماید.

محافطت شیمیایی و مقاومت دائمی توسط قشاء در مقابل عوامل مخرب معمول در خاک فراهم می گردد.


مثالهای کاربردی از کار

سازه های جاده ای

 • تیرهای روشنایی
 • تیرهای تراموا


زیرساخت

 • برجهای ورق فلزی
 • تیرهای ارتباط از راه دور
 • تیرهای انتقال برقسفارش و پیشنهادات

شماره تلفن کارشناس : 0-6189-00492161


متعلقات احتیاجی؟

ما تمامی متعلقات الزامی و سیستم های تکمیلی برای سیستم های چوبی را ارائه می دهیم.
خواهشمندیم با کارشناس ما تلفنی صحبت کنید.