MenuMENU
+49 2161. 61 89 0 | info@induo.de
 • Bandaże LoPro®

  trwałe i bezpieczne

Drzewo wymaga ochrony

Opaska do drewna z długimi osłonami LoPro® chroni i przedłuża żywotność drewnianych elementów na zewnątrz.

Bandaż składa się z samoprzylepnej, trwałej membrany hydroizolacyjnej (opartej na bitumie modyfikowanym plastikiem) oraz ze specjalnej samoprzylepnej folii cynkowej znajdującej się wewnątrz.

W ten sposób w sposób trwały zapobiega przenikaniu dużej ilości wilgoci do części słupa stykających się z ziemią, a jednocześnie przenikaniu składników konserwujących do środowiska. Taki system barierowy wyposażony w samowulkanizujący się i zamykający pęknięcia tor chroni słup przed szkodliwymi warunkami środowiskowymi. Jednocześnie utleniająca folia cynkowa działa na mikroorganizmy niszczące drewno i poprawia izolację masztu chroniąc go przed zwiększonym ryzykiem zakażeń pochodzących z gleby.

Opaska może być używana zarówno w nowo stawianych słupach, jak i mocowana do istniejących masztów jako dodatkowy bandaż ochronny.

W przeciwieństwie do innych systemów bandażowych LoPro® jest odporny na działanie wszelkich naturalnych agresywnych substancji występujących w glebie, nie zawiera rozpuszczalników i jest przyjazny dla środowiska, a przede wszystkim nie zanieczyszcza go.Asortyment

 • LoPro® BANDAŻE OCHRONNE DO DREWNA
  Samoprzylepna membrana LoPro® w połączeniu z samoprzylepną blachą cynkową.Idealne do ochrony okrągłych słupów drewnianych wykorzystywanych w energetycznych sieciach przesyłowych i telekomunikacji. LoPro® zapobiega przedwczesnym uszkodzeniom i prowadzi do znacznego wydłużenia żywotności.

 • LoPro® BANDAŻE DO PEŁNEJ OCHRONY PODSTAWY SŁUPÓW 
  Samoprzylepna membrana LoPro® bez blachy cynkowej. Dodatkowa bariera ochronna LoPro® dla pełnej wersji ochrony słupów u podstawy (oryginalne wyposażenie słupa).

 • LoPro® OPASKA DO PEŁNEJ OCHRONY PODSTAWY SŁUPÓW
  Samoprzylepna sprawdzona przez nadzór budowlany membrana LoPro® z zewnętrzną cienką blachą cynkową. Opaska z cynku jako wykończenie wersji do pełnej ochrony podstawy słupów.

Korzyści w skrócie

 • Znaczne wydłużenie żywotności
 • Obniżenie kosztów utrzymania /
  kosztów cyklu życia
 • Czyste i łatwe zastosowanie
 • Produkt samoprzylepny i samowulkanizujący
 • Efekt uszczelnienia i paroizolacji
 • Elastyczność i odporność na rozdarcia
 • Zakrywa rysy
 • Wydajny w zastosowaniu
 • Wykorzystanie materiału idealnie dostosowane do odpowiedniej średnicy słupa
 • Łatwy demontaż / łatwa  utylizacja
 • Produkt odporny na działanie wszelkich naturalnych agresywnych substancji występujących w glebie
 • NIE zanieczyszcza wód gruntowych

Przykłady zastosowań w praktyce

Rolnictwo

 • Ogrodzenia, ogrodzenia pastwiskowe, ogrodzenia zagród dla zwierząt
 • Pale do owoców i warzyw, pale pod uprawy, pale pod uprawy winorośli
 • Słupy chmielowe i inne


Zaopatrzenie w energię

 • Słupy energetyczne
 • Maszty do linii napowietrznych
 • Okrągłe słupy drewniane
 • Słupy dla telekomunikacji 

Ochrona powierzchni metalowych przed korozją

Opaska antykorozyjna LoPro® to nowa koncepcja technologiczna oparta na podwójnie aktywnej i pasywnej barierze ochronnej. Nowa bariera ochronna składa się z kombinacji specjalnych warstw materiału. Warstwę wewnętrzną tworzy adhezyjna i powlekająca anoda protektorowa, warstwa zewnętrzna jest uszczelniającą, bardzo trwałą membraną. Rezultatem jest wyjątkowy i skuteczny produkt, fizyczna, chemiczna i pasywna ochrona przed korozją powierzchni metalowych. Specjalnie opracowana ochrona elementów i konstrukcji znacznie narażonych na korozję o długim okresie eksploatacji np. w strefie osadzenia w ziemi lub pod ziemią.

LoPro® oferuje specjalną trwałość nawet tam, gdzie normalne cynkowanie, cynkowanie ogniowe i / lub malowanie zapobiegają korozji tylko przez ograniczony czas.

Nasze wieloletnie doświadczenie produktowe pokazuje, że prace konserwacyjne można zminimalizować lub im zapobiec, znacznie wydłużając cykle życia.

Bandaż można zastosować zarówno do nowej konstrukcji jak i do konstrukcji istniejących, słupów oświetleniowych, słupów wysokiego napięcia, słupów tramwajowych, stalowych słupów ściennych, profili, rurociągów i komponentów lub innych elementów.

Bandaże antykorozyjne LoPro® nie zawierają rozpuszczalników i są przyjazne dla środowiska.Asortyment

 • BANDAŻ LoPro® - OCHRONA ANTYKOROZYJNA
  Samoprzylepna membrana LoPro® w połączeniu z samoprzylepną blachą cynkową.
  Idealny do ochrony słupów świetlnych, profili rurowych i stalowych masztów itp.
  LoPro® zapobiega przedwczesnym uszkodzeniom i prowadzi do znacznego wydłużenia żywotności.

Korzyści w skrócie

 • specjalnie opracowana ochrona antykorozyjna komponentów i konstrukcji o dużym narażeniu na korozję i długim okresie eksploatacji
 • także w strefie osadzenia w ziemi lub pod ziemią
 • oferuje wyjątkową trwałość tam, gdzie normalne cynkowanie, cynkowanie ogniowe lub malowanie zapobiega korozji tylko tymczasowo
 • minimalizowanie prac konserwacyjnych bądź brak konieczności konserwacji 
 • znaczne wydłużenie cyklu życia
 • bez rozpuszczalników i przyjazny dla środowiska

Sposób działania

Aktywną ochronę przed korozją zapewnia elektrolityczna reakcja anody protektorowej. Wysoki stopień czystości warstwy cynku (> 99,95%) i przewodząca elektrycznie warstwa kleju tworzą dodatnie połączenie elektryczne między metalowym podłożem a cynkiem, które działa jak samopowlekająca anoda galwaniczna.

Pasywna ochrona przed korozją jest zapewniana przez warstwę zewnętrzną w spoiwie klejowym z folią cynkową. Ta zewnętrzna uszczelka i bardzo trwała membrana z bitumu modyfikowanego tworzywem sztucznym z folią nośną HPDE chroni przed skutkami mechanicznymi i przedostawaniem się wilgoci.

Ochronę chemiczną i trwałą odporność zapewnia powłoka  zabezpieczająca przeciwko agresywnym substancjom występującym naturalnie w ziemi.


Przykłady zastosowań praktycznych

Budowa dróg

 • Słupy świetlne
 • Maszty tramwajowe


Infrastruktura

 • Słupy z blachy stalowej
 • Słupy telekomunikacyjne
 • Słupy energetyczneZamówienie I Doradztwo

Telefon do ekspertów: + 49 2161. 61 89 - 0


Potrzeba Osprzętu?

Oferujemy wszelkie niezbędne elementy osprzętu oraz kompnenty systemowe dla
systemów słupów. Prosimy o zadawanie pytań naszym ekspertom drogą telefoniczną.